my-account body class toevoegen voor alle mijn-account pagina's via XML

Door Erwin Otten
18 december 2011
Technische artikelen

Iedere pagina in de mijn account sectie van Magento beschikt standaard over de volgende html-structuur;

Wil je de mijn-account pagina's universeel opmaken, dan gebruik je de referentie .my-account. Maak je echter gebruik van third party modules die een pagina aan de mijn account sectie toevoegen, zoals in ons geval aheadWorks RMA, Sweet ToothPoints & Rewards en aheadWorks Advanced Newsletter zul je tot de ontdekking komen dat deze vaak niet dezelfde html-structuur hanteren. Weg universele opmaak!

Een oplossing zou zijn om iedere 'mijn account' pagina van deze modules van bovenstaande structuur, of in ieder geval een wrapper-element met class 'my-account', te voorzien. Een flexibelere en eenvoudigere manier is om op basis van een XML handle een universele (body) class toe te voegen aan alle 'mijn account' pagina's. Dit scheelt niet alleen geknoei met templates, het zorgt er ook voor dat iedere module die je in de toekomst installeert automatisch wordt voorzien van de gewenste opmaak.

Een extra bodyclass toevoegen voor mijn account-pagina's doe je als volgt. Plaats het volgende in de local.xml van je thema (app/design/frontend/jouwpackage/default/layout/local.xml), tussen de <layout></layout> elementen:

That's it! Verwijder je cache en bekijk de html van één van je mijn-account pagina's. Je zult zien dat de body nu een extra class heeft: 'my-account-pages'. Gebruik nu deze referentie om deze pagina's op te maken:

.my-account-pages .main .col-main {border:1px solid #ccc}