Gecertificeerde ontwikkelaars

H&O ziet in de praktijk wat de gevolgen kunnen zijn van sleutelwerk aan Magentowebshops door onervaren programmeurs. Veel van ons werk bestaat uit het oplossen van op deze manier veroorzaakte foutmeldingen, debuggen van technische problemen en optimaliseren van performance van bestaande webshops. Programmeerfouten in een webshop kunnen nadelige gevolgen hebben voor omzet, het aantrekken van nieuwe klanten en hiermee de score in zoekmachines negatief beïnvloeden. Dit is de reden waarom H&O extra inzet op kwaliteit en duurzaamheid van opgeleverd werk, de reden waarom we werken volgens een gecontroleerd test- en deploysysteem en we zetten in op open source. De certificering van onze programmeurs, support en verkoopmedewerkers is een bevestiging van onze kennis en ervaring.

Versiebeheer

H&O draait uw project onder versiebeheer, gebruikmakend van GIT. Onze ontwikkelaars werken lokaal aan projecten en slaan wijzigingen op in de vorm van kleine mutaties. Deze mutaties worden gepusht naar de codedatabase, waaraan een deployservice is gekoppeld. Deze deployservice herkent nieuwe mutaties en past ze automatisch toe op de testomgeving. Wanneer de functionaliteit is gecontroleerd op fouten, wordt dezelfde mutatie toegepast op de productieomgeving. Deze gecontroleerde manier van ontwikkelen neemt alle risico’s weg die ontstaan bij het toepassen van live bewerkingen op de productieomgeving en voorkomt het handmatig overzetten van bestanden. De kans op foutmeldingen door menselijk handelen wordt vele malen kleiner. Mocht er toch een fout optreden, dan is met één snelle handeling terug te draaien naar de vorige versie.

Codekwaliteit en duurzaamheid

H&O voert Magento maatwerk en module-ontwikkeling uit volgens de officiele Magento ontwikkelethiek. MVC (model, view, controller), object georiënteerd en met focus op performance en duurzaamheid. H&O kiest niet voor de eenvoudigste oplossing, maar voor een oplossing die anticipeert op succes en toekomstige uitbreiding. Komt het voor dat een onvoorziene pivot in uw bedrijsfvoering of wensenpakket vraagt om hervorming, dan brengen we het effect hiervan voor u in kaart. Met het aflossen van technische schuld houden we uw codebase gezond en bent u klaar voor de toekomst.

Dit is de reden waarom H&O extra inzet op kwaliteit en duurzaamheid van opgeleverd werk, de reden waarom we werken volgens een gecontroleerd test- en deploysysteem en we inzetten op open source
Magento ontwikkelethiek. MVC (model, view, controller), object georiënteerd en met focus op performance en duurzaamheid. H&O kiest niet voor de eenvoudigste oplossing, maar voor een oplossing die anticipeert op succes en toekomstige uitbreiding

Flexibel via de cloud

Klanten van H&O ervaren dat cloud-oplossingen - oplossingen die te beheren en te gebruiken zijn via internet - in praktijk veel voordelen bieden. Waar klassieke ERP-oplossingen veelal op uw interne infrastructuur draaien, bieden veel partijen een internet-variant van hun software aan. Voorbeelden zijn Exact Online, Microsoft Dynamics NAV of Unit4 Agresso. Er hoeft geen hardware meer te worden aangeschaft, updates worden centraal uitgerold, data is overal in te zien en te benaderen. Magento is ook een Cloudoplossing, betekenend dat de software op een server draait die direct via internet te benaderen is. Magento is PCI-DSS compliant en te beveiligen via SSL, zodat gegevens veilig en versleuteld worden verzonden. Bied uw medewerkers vrijheid in de locatie waarvandaan ze werken en bespaar hardware- en licentiekosten. Vraag H&O hoe uw E-commerce strategie met de inzet van cloudsoftware kan worden gerealiseerd.

Ontwikkelstrategie

De ontwikkelstrategie van H&O kent elementen van softwareontwikkelmethode scrum en Agile software-development. Centraal staat persoonlijke communicatie en een efficiënte workflow. Elementen hiervan zijn:

 • Een multidisciplinair team wordt toegewezen aan uw project. Specialisten worden alleen ingeschakeld voor de werkzaamheden die onder hun specialisme vallen voor optimale efficiëntie.
 • Contact verloopt via uw eigen accountmanager. Deze persoon is op de hoogte van de voortgang, ontwikkelingen en planning.
 • Alle communicatie wordt gedocumenteerd in een centraal projectbeheer systeem, evenals requirements, ontwerpen en ander bronmateriaal.
 • U heeft direct toegang en communiceert direct via het projectbeheer systeem. U bepaald prioriteit, geeft akkoord voor urenschattingen van onderdelen of plaatst functionaliteit op de lange termijn.
 • Facturatie gebeurt per maand. U ontvangt een nauwkeurig verslag van de urenbesteding en kunt uw budget voor de komende maand bijstellen.

Open source Magento ontwikkeling

H&O gelooft in open source softwareontwikkeling. Het gecontroleerd vrijgeven van modules en functionaliteit via een publiekelijk systeem als GIT biedt:

 • Hogere kwaliteit software. Open source software van H&O kan door experts over de hele wereld worden gecontroleerd op kwaliteit en zo nodig worden gecorrigeerd. De kans op foutieve werking neemt af en de veiligheid van de software toe. Het open source publiceren van functionaliteit voorkomt ook het nemen van ‘de makkelijke weg’ en stimuleert het ontwikkelen volgens officiële Magento programmeerethiek.
 • Nieuwe functionaliteit. Partijen die door H&O ontwikkelde software besluiten te gebruiken zetten het in op eigen wijze, waardoor in veel situaties nieuwe functionaliteit wordt toegevoegd en de waarde van de software wordt verhoogd. Dit kan een besparing in kosten of een waardevolle innovatie betekenen voor uw project.
 • Naamsbekendheid en samenwerkingen. Veel partijen gebruiken Magento maatwerk-software van H&O, waardoor onze naamsbekendheid toeneemt en vruchtbare samenwerkingen tot stand komen. H&O wordt regelmatig gevraagd om naar aanleiding van haar via open source vrijgegeven Nederlandse Magento vertalingen of de Ho_Import toolset mee te werken aan Magentoprojecten.
 • Kennis. H&O zet diverse modules in voor eigen projecten en draagt actief bij aan het optimaliseren van deze modules. Analyse van de werking en communicatie rondom optimalisatie met andere partijen die de software inzetten is leerzaam.
 • Betrokkenheid. Door actieve deelname aan de open source community rondom Magento, is H&O altijd op de hoogte van nieuwe innovaties en mogelijkheden. Mogelijkheden die ook voor uw bedrijf waardevol kunnen zijn.

Support

H&O behandelt errors en foutmeldingen die directe verkoop in de weg staan met hoge prioriteit. Op werkdagen wordt in de meeste gevallen binnen een aantal uur een oplossing geboden. Problemen kunnen ontstaan door menselijk handelen (bijvoorbeeld; per ongeluk een categorie of attribuut verwijderen), overbelasting van de server, updates van Magento of modules, een recente verhuizing van hostingpartij, een bug in de programmeercode, het verwijderen van bestanden op de server of vastlopende geautomatiseerde processen (cronjobs) en talloze andere oplossingen. Veelal resulteren deze gevallen in een voor bezoekers zichtbare foutmelding, zoals een 404 Not Found of 503 Service Temporarily Unavailable.

Andere voorbeelden van supportwerkzaamheden zijn: het zichtbaar maken van producten die niet tonen in de catalogus, verkeerd geconfigureerde htacces-bestanden, scholing in het gebruik van magento, een fout in domainrouting (DNS), vastlopende imports, fouten in vertalingen, hulp bij het invoeren van producten, het aanpassen van static blocks of CMS pagina’s, het configureren van BTW-instellingen etc.

Onderdeel van supportwerkzaamheden zijn ook:

 • Databaseherstel en terugzetten van backups
 • DNS instellingen
 • E-mail configuratie
 • Htaccesconfiguratie
 • BTW instellingen
H&O behandelt errors en foutmeldingen die directe verkoop in de weg staan met hoge prioriteit

Innovatieve frontend practices

Internet brengt e-commerce dagelijks nieuwe trends en ontwikkelingen op gebied van snelheid, gebruiksgemak en efficiëntie in frontend-development. H&O adviseert in de mogelijkheden en meerwaarde die we voor uw onderneming zien en beschikt over een selectie van nauwkeurig gekozen tools die hun waarde reeds in praktijk bewezen hebben:

 • Door de implementatie van het frontend-framework Bootstrap is de DOM-structuur (HTML) van pagina’s op de best mogelijke manier gespecificeerd - en tevens universeel te begrijpen. De implementatie van Bootstrap door H&O is uniek; de templates van Magento zijn stuk voor stuk zo herschreven dat het framework functioneert zonder maatwerk CSS.
 • LESS en de intern ontwikkelde Magento LESS Compiler maken het gebruik van variabelen mogelijk en zorgen voor gelaagdheid in LESS bestandarchitectuur.
 • Door gebruik te maken van de LESS als CSS pre-processor is snellere ontwikkeling mogelijk met behulp van een uitgebreid configuratiebestand. Dit bestand bevat een groot aantal interface componenten en leent zich voor het gebruik van variabelen, mixins, vendor prefixes en andere LESS mogelijkheden.
 • Door een flexibel design fallbacksysteem wordt het ontwerp van een storefront als laag over het standaard Bootstrap design gelegd en ontstaat er design-hiërarchie. Nieuwe storefronts kunnen eenvoudig worden gebaseerd op bestaande storeviews.
 • [beta] Met behulp van een uitgebreide Mobile Detect library is het mogelijk om RESS volledig te integreren op de manier zoals de frontend developer verlangt. Tevens voegt de library extra handles toe aan pagina’s voor device-specifieke opmaak.
 • Door de implementatie van de icon library Font Awesome zijn er meer dan 350 verschillende icons beschikbaar.
 • Met behulp van retina.js is het mogelijk om automatisch @2x afbeeldingen te serveren.

Codeanalyse commerciële module

Controle van kwaliteit, inzetbaarheid en mogelijkheden van mogelijk in te zetten, commercieel aangeboden, modules. De kwaliteit van een modules kan onvoldoende zijn doordat de technische werking afwijkt van Magento programmeerstandaarden (MVC, object georiënteerd) en daardoor conflicten met andere modules veroorzaken of gevolgen hebben voor performance van de webshop. Het komt ook voor dat modules ge-encodeerd zijn, waardoor precieze werking niet is te analyseren. In beide gevallen wordt een negatief advies afgegeven. Maatwerk kan in veel gevallen de oplossing bieden. Indien de code-kwaliteit van modules in orde is, maar de aangeboden functionaliteit niet volledig aan system-requirements voldoet, dan kan deze module eventueel worden uitgebreid met maatwerk. Hierbij wordt altijd geanticipeerd op eventuele updates van de oorspronkelijke maker én de roadmap. Wanneer de module opensource is, dan wordt een fork gemaakt van de master branche.

Performanceoptimalisatie

Korte paginalaadtijden en een algemeen snelle gebruikservaring zijn belangrijke factoren in het succes van een webshop. Magento staat bekend als langzaam, maar het is mogelijk om iedere Magentowebshop razendsnel te maken. H&O heeft de kennis en ervaring om ook de laadtijden van uw Magentowebshop terug te brengen naar minder dan 1 seconde.

Kennis maken met ons Team? - De koffie staat klaar!

Curriculum Vitae (CV), Request for proposal of specificatiedocument.

* Verplichte velden